het bunderbos van Elsloo – Geulle – Bunde

sleutelbloem

bosanemoon

pinksterbloem

speenkruid

vinger helmbloem

bloemen langs de rand van het bos in elsloo

nog meer bloemen

campanula

dagkoekoeksbloem

klaproos

blauwe lis

vlierbloesem

witte aronskelk

nog meer bloemen uit het bos in elsloo / geulle

daslook

dotterbloem

gele dovenetel

grote muur