het bunderbos van Elsloo – Geulle – Bunde

sleutelbloem

bosanemoon

pinksterbloem

speenkruid

vinger helmbloem

zeister bos en heide

nog meer bloemen uit het bos in elsloo / geulle

daslook

dotterbloem

gele dovenetel

grote muur

voorjaarsbloemen in het bos in elsloo

BOSANEMOON

VINGERHELMBLOEM

PAARDESTAART

PAARSE DOVENETEL

PINKSTERBLOEM

SLEUTELBLOEM

VERGEET MIJ NIETJE